אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

First, please make sure to check our Status page for any ongoing issues with a server/network.


 Abuse

Any abuse, phishing, spamming complaints. No Support nor Billing inquires.

 Sales

Any pre-sales inquiries. Support or Billing requests need to login to our Client Area, Dedicated Server reboot can go to our Emergency Dept. at http://sos.sentris.com. Live Chat at http://bit.ly/eBtog4